Afspraak maken

Online afspraken maken
U kunt online een afspraak maken via Mijngezondheid.net

Let op: in geval van spoed of dringende zaken gebruikt u nooit deze module maar neemt u telefonisch contact op met de assistente!
De vrijgegeven afspraken die online zichtbaar zijn, betreffen niet alle vrije spreekuurtijden. Komt u niet uit met de vrijgegeven tijden, neem ook dan contact op met de assistente.

Telefonisch
Tussen 8:00 en 10:00 uur kunt u telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur van de arts, de praktijkverpleegkundige of de assistente.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.