Pensioen Dr. Goyarts

Beste Patiënten,

Na 36 jaar huisarts te zijn geweest en meer dan 33 jaar mijn praktijk te hebben gevoerd, wil ik hierbij meedelen dat ik de praktijk per 1 april 2023 overdraag aan mevrouw Carolina van Moolenbroek, die al een aantal jaar in de praktijk waarneemt.
In haar denk ik een uitstekende opvolgster voor de praktijk te hebben gevonden.
Ik heb het volste vertrouwen dat zij de praktijk op een integere en vakkundige manier zal voortzetten. Ikzelf zal nog 1 dag in de week in de praktijk blijven werken tot aan het einde van het jaar (en nog 1 dag in de praktijk van Dr. Jansen en Dr. Herwerden).

In de afgelopen 33 jaar heb ik een unieke inkijk gehad in het lief en leed van u als mijn patiënt.
Bijzonder hierbij is het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. Daarvoor wil ik u hartelijk danken. Ik hoop de ik de vertrouwenspersoon ben geweest, die ik graag voor u wilde zijn en wat helderheid en duidelijkheid heb kunnen geven in de overdaad aan informatie over uw gezondheid die er dagelijks op u afkomt.

Ik wens u allen veel emotionele rust en gezondheid toe ik deze roerige tijden en hoop u komend jaar of anders in de toekomst nog eens te ontmoeten.

Hartelijk dank en alle goeds toegewenst,

Carlo Goyarts, huisarts.