Afspraak maken

Online afspraken maken
U kunt online een afspraak maken via Mijngezondheid.net

Let op: in geval van spoed of dringende zaken gebruikt u nooit deze module maar neemt u telefonisch contact op met de assistente!
De vrijgegeven afspraken die online zichtbaar zijn, betreffen niet alle vrije spreekuurtijden. Komt u niet uit met de vrijgegeven tijden, neem ook dan contact op met de assistente.

Telefonisch
Voor het maken van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 12.00 uur met uitzondering van de overlegtijd tussen huisarts en assistente van ca. 30 minuten tussen 11:00 en 12:00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoeken
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen omdat u te ziek bent, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

Denkt u dat het nodig is dat de dokter u nog diezelfde dag bezoekt, bel dan bij voorkeur zo vroeg mogelijk (het liefst voor 10:00 uur).
De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt en op welk moment de huisarts langs komt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.