Inschrijfformulier

  Persoonsgegevens
  Geslacht
  Achternaam*
  Meisjesnaam
  Voorletters*
  Roepnaam*
  Geboortedatum*
  Geboorteplaats
  Beroep
  Burgerlijke staat
  Adresgegevens
  Straatnaam*
  Huisnummer*
  Postcode*
  Plaats*
  Telefoon*
  Mobiel
  E-mailadres*
  Verzekeringsgegevens en BSN-Nummer
  Naam zorgverzekeraar*
  Verzekeringsnummer*
  Verzekering begindatum*
  BurgerServiceNummer*
  Gegevens vorige huisarts / huisarts op uw andere woonadres
  Naam*
  Adres*
  Plaats*
  Telefoon*
  E-mailadres*
  Gegevens vorige apotheek/apotheek op uw andere woonadres
  Naam*
  Adres*
  Plaats*
  Telefoon*
  E-mailadres*
  Medische gegevens
  Gebruikt u medicijnen?
  Welke (naam, dosering, gebruik per dag)
  Heeft u problemen met bepaalde medicijnen?
  Welk geneesmiddel geeft problemen en welk probleem heeft u?
  Maakt u gebruik van een weekdoseersysteem voor uw geneesmiddelen?*
  Heeft u een chronische ziekte of komt deze ziekte in uw familie voor?
  Suikerziekte*
  Bij u
  In uw familie
  Hart/vaatziekte*
  Bij u
  In uw familie
  Nierziekte*
  Bij u
  In uw familie
  Hoge bloeddruk*
  Bij u
  In uw familie
  Astma of COPD*
  Bij u
  In uw familie
  Epilepsie*
  Bij u
  In uw familie
  Andere ziekten*
  Bij u
  Welke
  In uw familie
  Welke
  Krijgt u een griepvaccinatie
  Waarom?
  Bent u onder behandeling van een specialist?
  Bij wie / welk ziekenhuis?
  Bent u wel eens geopereerd?
  Waaraan en wanneer?
  Heeft u ooit een ongeval gehad?
  Waaraan en wanneer?
  Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de huisarts ervan op de hoogte moet zijn. Hieronder kunt u deze onderwerpen aangeven
  Leefstijl
  Rookt u?
  Hoeveel sigaren/ sigaretten per dag?
  Gebruikt u alcohol?
  Hoeveel consumpties per dag/ per week?
  Gebruikt u drugs?
  Welke?
  Toestemming van de patiƫnt voor het opvragen en uitwisselen van gegevens
  Medicatiegegevens bij vorige apotheek opvragen
  Gegevens uitwisselen met het ziekenhuis in het kader van een behandeling
  Gegevens bij andere zorgverleners opvragen
  Tenzij?
  Gegevens beschikbaar stellen aan zorgverleners
  Tenzij?
  Overige opmerkingen