Niet verschenen zonder bericht

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder bericht niet verschijnen op hun afspraak met de huisarts of de praktijkondersteuner.
Wanneer u een afspraak niet afzegt blijven we met ‘lege spreekuurtijd’ zitten terwijl anderen op die dag niet terecht kunnen.

Wij vinden het belangrijk dat mensen snel door een huisarts en praktijkondersteuner gezien worden. Door deze lege plekken wordt de kans hierop kleiner en kunnen we de mensen minder snel helpen. Tevens betekent het een inkomstenderving voor de praktijk.
De Landelijke Huisartsen Vereniging adviseert ons om de kosten bij u persoonlijk in rekening te brengen.
Wanneer u zonder af te zeggen niet verschijnt brengen we u de gereserveerde tijd in rekening.
De kosten hiervan zijn:
Enkel consult € 10,-
Dubbel consult € 20,-
Consult POH-GGZ € 25,-
De zorgverzekeraar betaalt deze kosten niet.